Verplaatsen met de trein

Aangepaste dienstregeling trein vanaf december 2017?

Op 29 maart 2017 heeft Koen Kerckaert, directeur NMBS, het vernieuwde vervoersplan NMBS voor Vlaams-Brabant voorgesteld tijdens een 'roadshow' in het provinciehuis te Leuven. Voor een kwalitatieve uitwerking en invoering betrekt NMBS de burgemeesters en schepenen van de regio. U kan HIER de presentatie van NMBS bekijken.

Met de vernieuwde vervoersplanning zijn nog niet alle noden van onze regio ingevuld. In onze nota "Aandachtspunten bij de werking van NMBS" zetten onze belangrijkste vragen en suggesties op een rij. 

docx bestandAandachtspunten NMBS (253 kB)

Oproep voor een hoog ambitieniveau

Vandaag gebeurt amper 11% van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. De verplaatsingen met de fiets blijven hangen op 14%. Wij pleiten voor een hoog ambitieniveau betreffende een meer duurzame modal split.  Willen we het centrum van het land bereikbaar en leefbaar houden, dan is het nodig te blijven investeren in een modal split van 40/60 voor alle verplaatsingen, en dit tegen 2020.  

Wij vragen om maatregelen en investeringen die meer verplaatsingen met het openbaar vervoer in het centrum van het land mogelijk maken. Om het engagement van 40/60 waar te maken zijn er bijkomende ingrepen nodig bovenop wat vandaag gepland is. We moeten samenwerken om het autosolisme te doen dalen, zowel in het woon-werkverkeer als voor andere verplaatsingen.

 

Gewestelijk ExpressNet (GEN)voor betere bereikbaarheid van de regio

Het Gewestelijk ExpressNet moet de aanzienlijke toename van de mobiliteitsbehoeften in en rond de hoofdstad opvangen. De pendelaars van en naar Brussel kunnen met een hogere frequentie en met meer zitplaatsen, gebruik maken van een kwalitatief netwerk van treinen.  We vragen aan de federale regering en de NMBS om de realisatie en invoering van het GEN-dossier als prioriteit te blijven beschouwen.  We betreuren het dat de volledige uitbouw van het GEN (opnieuw) werd gespreid en uitgesteld tot 2025.

Wij zijn vragende partij om de invoering het aanbod niet uit te stellen en maar te koppelen aan de gefaseerde realisatie van de GEN – infrastructuur. Er moeten middelen worden voorzien voor de stelselmatige uitbouw van de dienstverlening.

Concreet moeten we komen tot minimaal 4 verbindingen per uur gedurende de ruime spitsuren vanuit alle GEN-stations naar Brussel en terug.  De aanpassingen aan de dienstverlening mogen er in geen geval toe leiden dat een heel aantal reizigers uit de omgeving van Brussel niet worden vervoerd naar de gewenste multimodale knooppunten in de regio.  Er moet tevens een dagelijkse en voldoende frequente bediening van het treinstation Zaventem-Luchthaven gerealiseerd worden, niet enkel met internationale treinen maar ook met IC/IR-treinen vanuit Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent.