Verplaatsen met de fiets

Fietssnelwegen

Hieronder vindt u een kaartje van de (geplande) fietssnelwegen in de regio, met de aanduiding van de actuele projecten.

pdf bestand2016_kaart_fietssnelwegen-vla-bra.pdf (29 kB)

Fietssnelwegen
Cycle Highway Network
Groot potentieel voor de fiets

De fiets is een goed en gezond alternatief voor korte trajecten, zeker ook voor verplaatsingen naar en van een station of een andere mobiliteitsknooppunt. Echter, het ontbreekt op vele plaatsen nog aan comfortabele fietsverbindingen, zeker naar Brussel.

Investeren in veilige fietssnelwegen in Halle-Vilvoorde geeft de potentiële fietsers een duwtje in de rug. In de Vlaamse Rand en Brussel zijn 50 % van de verplaatsingen korter dan 5 kilometer. De opkomst van de elektrische fiets kan de radius voor de fietser nog vergroten. Eén belangrijke voorwaarde is wel dat de verplaatsing veilig, vlot, met weinig hindernissen kan gebeuren. Om het potentieel maximaal te benutten moet er goede fietsinfrastructuur worden uitgebouwd.

De provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tekenden een netwerk van fietssnelwegen naar Brussel uit, met als doel om tegen 2025 een netwerk van 280 kilometer klaar te hebben voor de fietser. De fietsassen, o.a. langs spoorwegen, kanalen en door valleien, verbinden strategische plaatsen zoals bedrijventerreinen, ziekenhuizen, scholen en stations.

De lokale besturen van Halle-Vilvoorde en Haviland werken mee aan de uitvoering van de plannen om fietssnelwegen uit te rollen in de regio.