Verplaatsen met de bus of tram

Nood aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Wij pleiten voor (extra) investeringen in infrastructuur en in aanbod waardoor het openbaar vervoer (trein, tram, bus en lokaalvervoer) hoogwaardig wordt gemaakt.  En hoogwaardig mag u verstaan als:

- snelle verbindingen (korte reistijden)

- frequente verbindingen (aantal ritten per uur)

- comfortabele verbindingen (gepast modern materieel)

- stabiele verbindingen (stipt/betrouwbaar)

- vlotte verknoping (doordachte koppeling van diverse modi, ook i.f.v. de ‘first and last’ mile)

- veilige, nette, kwaliteitsvolle stations, OV-knooppunten en haltes met complementaire voorzieningen (parking, fietsenstalling, dienstverlening, toiletten, …)

Ringtram is een bustram

Met de tramverbindingen wordt, complementair aan het GEN, een kwalitatief en hoogwaardig alternatief geboden voor een veelvoud woon-werk verplaatsingen in een ruime omgeving rond Brussel.

Toekomstforum is verheugd dat de Vlaamse regering de beslissing heeft genomen om voor de verbinding Heyzel – Vilvoorde – Zaventem te kiezen voor een trambus. Dit leidt niet tot kwaliteitsverlies en kan dus Hoogwaardig Openbaar Vervoer aanbieden. Bovendien, hierdoor wordt een ingebruikname van de verbindingen in 2019 reeds mogelijk en haalbaar. De keuze is toekomstgericht, de vrije bedding wordt immers zo aangelegd dat er in de toekomst eventueel tramsporen op kunnen gelegd worden. De betrokken gemeenten werden geconsulteerd bij de uitwerking en zij hebben zich akkoord verklaard met de voorgestelde oplossingen.

 

pdf bestand20161125_RINGTRAM_Vla_reg.pdf (605 kB)