Verplaatsen met de auto

Onderzoek naar versterking Park & Ride in Halle-Vilvoorde

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde verzameld in het Toekomstforum onthalen de  start van de studie over Park & Ride - mogelijkheden in de Vlaamse Rand positief.  Het is immers belangrijk en relevant om de inwoners van de regio voor - minstens een deel van - hun vervoerstraject kansen tot een ‘modal-shift’ te bieden. Zij zijn tevreden dat de lokale besturen bij het onderzoek worden betrokken. Toekomstforum heeft ook enkele aandachtspunten geformuleerd bij de aanpak. 

pdf bestandLees meer over onderzoek park & ride (106 kB)

Praktijkdag Parkeerbeleid 17 maart 2017

Een duurzame en leefbare mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Op 17 maart 2017 werd ingegaan op het (inter-)gemeentelijk parkeerbeleid tijdens de eerste PRAKTIJKDAG MOBILITEIT onder de titel "Stilstaan bij parkeren"

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties van de verschillende sprekers.

Advies AWV - meerjarenplanning 2016 - 2018

Op basis van het urgentieprogramma ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ van het Toekomstforum formuleerden we een advies betreffende het investeringsplan van AWV 2016-2018.  Cruciaal is dat de middelen voor Halle-Vilvoorde stijgen tot het niveau waarin er een correcte verhouding wordt gemaakt met de congestieproblematiek en de verzadigingsgraad van de hoofdwegen in de regio.

docx bestand20161020_advies-AWV_meerjarenplan v2.docx (130 kB)

 

 

Aandachtpunten uit het urgentieprogramma voor Halle-Vilvoorde
  • Optimalisatie R0 en A12
  • Omvorming A8
  • Ring Asse
  • Intergemeentelijke projecten tegen sluipverkeer
  • Intergemeentelijk parkeerbeleid