Uitdaging sociale tewerkstelling

People made, echt waar

people madePop-up winkel met een sociale toets

Producten en diensten worden tijdens een korte periode te koop aangeboden van organisaties en initiatieven met een sociaal aspect: sociale economie organisaties, arbeidszorginitiatieven, zorginstellingen en verenigingen die met doelgroepen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij kunnen lokale accenten worden gelegd zoals focussen op bepaalde doelgroepen (jongeren, vluchtelingen,…)

Onze doelstellingen voor dit project zijn:

  • De werking en producten van uw organisatie/initiatief in de kijker zetten en promoten bij het grote publiek, “ de particulier”
  • Een ander soort “cadeautjes” de wereld insturen: unieke en duurzame producten mét een verhaal! 
  • Het commerciële potentieel van dergelijke producten evalueren en aftoetsen of deze voor een extra afzetmarkt kunnen zorgen binnen deze sector
  • Samenwerkingen tussen deze organisaties en initiatieven op gang trekken en bevorderen
  • De rol van lokale besturen hierbij in de verf zetten 

Deelnemen aan deze pop-up winkel kan op verschillende manieren:

  • Producten: Ofwel heeft uw organisatie producten voorhanden ofwel kunnen deze speciaal voor dit project gemaakt worden 
  • Diensten: Via een cadeaubon die verkocht wordt in de winkel of tijdens een wedstrijd kan gewonnen worden door de klanten.
  • Winkelpersoneel: Inzet van doelgroepmedewerkers tijdens de openingsperiode. Een dagopleiding wordt gegeven.
  • Andere hulp: Helpen aan op- en afbouw van de winkel, kleine klusjes uitvoeren, materialen gaan ophalen en leveren voor de op- en afbouw van het pand,… 
Hervorming van het PWA-stelsel naar "wijk-werken"

De conceptnota "wijk-werken", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016, stelde duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen bij de uitwerking van dit nieuwe instrument. De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en de laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende zijn dan ook beangrijke kenmerken van wijk-werken.

Lees hier de volledige nota:

pdf bestandNota wijk-werk. (1.14 MB)

Andere documenten:

zip bestandDocumenten opstartvergadering Wijk-werk 22 november 2017 (611 kB)

Regio Halle-Vilvoorde kent minder mogelijkheden op het vlak van sociale tewerkstellingsmogelijkheden in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen.

Werkplekleren bij lokale besturen

Leren op de werkvloer zit in de lift. Op een echte werkvloer kunnen competenties immers beter ingeschat en ontwikkeld worden. Ook voor lokale besturen is dit interessant omwille van de uiteenlopende functies en profielen: de deeltijds lerende jongere in de keuken van een rusthuis, de hooggeschoolde nieuwkomer op een personeelsdienst, de langdurig werkzoekende in een bibliotheek, de persoon met arbeidsbeperking in een stadsarchief…

Met een praktijkdag Werkplekleren op 26 oktober wil Toekomstforum Halle-Vilvoorde de lokale besturen informeren en stimuleren om hun werkvloeren open te stellen voor werkplekleren.

Op het programma staan o.a. een getuigenis van 2 lokale besturen (Sint-Genesius-Rode en Vilvoorde), een oproep door Fons Leroy (VDAB), workshops en netwerking.

Bekijk hieronder de presentaties:

pdf bestandTaalstages STAP voor STAP (134 kB)

pptx bestandTED-talk werkplekleren (2.11 MB)

pptx bestandPraktijkdag intro (271 kB)

pptx bestandActivering OCMW Halle (3.03 MB)

pptx bestandVDAB Presentatie WPL voor Lokale besturen 2017-10-26.pptx (718 kB)

pptx bestand20171026 Praktijkdag werkplekleren GOB Job-Link.pptx (135 kB)