Uitdaging ruimte voor economie

Zaventem-Vilvoorde erkend als ontwrichte zone

De Vlaamse Regering besliste een bijkomende 'zone in moeilijkheden' af te bakenen. Hierdoor krijgen KMO's extra steun bij investeringen, onder de vorm van een korting op de bedrijfsvoorheffing. Eerder waren al steunzones rond Ford in Genk en rond Heinz en Philips in Turnhout aangeduid.

Door de drie steunzones samen wordt bijna de gehele oppervlakte van Vlaams-Brabant gevat.

Lees hieronder onze nota en bekijk de lijst met industriezones die in aanmerking komen voor heel Vlaanderen:

docx bestandNota steunzone Vilvoorde-Zaventem 21 april 2017 (2.46 MB)

pdf bestandLijst steunzones Vlaanderen (1.54 MB)

Uitdaging ruimte voor economie

Het is nodig dat bedrijven en ondernemingen zich kunnen blijven vestigen in de regio. Door het aanbieden van ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, die rekening houden met het breder kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit en ecologie, worden er kansen geboden voor een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Een gezamenlijke visie en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, verwoord in de Ruimtelijke Economische Agenda of REA, is een wenselijke strategie hiertoe.  Er wordt een focus gelegd op de optimalisering en intensifiëring van de bestaande bedrijvenzones. Daarnaast wordt er systematisch gezocht naar mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking en is er aandacht voor  duurzaam parkmanagement en verduurzaming van bedrijfsgebouwen.