Uitdaging kernversterking

Steden en gemeenten zetten in op het behoud en de versterking van de bestaande kern. Daarbij moet er plaats zijn voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens. Daarnaast moet er in kernen ook ruimte zijn voor andere activiteiten zoals diensten, kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, horeca en wonen…