TWG Zorg & Welzijn

Themawerkgroep Zorg & Welzijn wil vanuit een voldoende brede invulling van het thema komen tot een gezamenlijke strategie voor het wegwerken van de achterstand van het zorg- en welzijnsaanbod in de regio, de besturen ondersteunen bij de realisatie van de regierol lokaal sociaal beleid en de afstemming in de regionale zorgzone versterken.