TWG Ruimtelijke Ordening

De themawerkgroep ‘Ruimtelijke ordening’ wil de specifieke ruimtelijke situatie van centrumregio Halle-Vilvoorde vertaald zien in de toekomstige ruimtelijke beleidsplannen over de regio. Zowel de lokale ruimtelijke aandachtspunten alsook collectieve bezorgdheden worden actief besproken met het oog op een gepaste invulling.