TWG Mobiliteit

De themawerkgroep ‘Mobiliteit’ is een actieve lobbygroep voor de regio. Ze stimuleert de bevoegde administraties, agentschappen en beleidsverantwoordelijken om werk te maken van een betere multimodale mobiliteit in Halle-Vilvoorde.

In 2019 werd de vervoerregioraad ‘Vlaamse rand’ opgericht, waar de lokale besturen met een aantal Vlaamse instanties (AWV, MOW, De Lijn, …) de invulling van basisbereikbaarheid bewaken, sturen en evalueren. Hier zal dan ook in de komende periode het zwaartepunt voor het (lokale) mobiliteitsbeleid liggen. De TWG mobiliteit zal daarom aanvullend werken, gericht op onderwerpen die niet op de vervoerregioraad aan bod komen.

In de vervoersregioraad zal een vertegenwoordiger van Toekomstforum als waarnemer bij de beraadslagingen aanwezig zijn.