TWG Integratie & Inburgering

Deze nieuwe themawerkgroep zet in op het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze regio en de integratie van nieuwkomers.

Op basis van goede praktijken rond taalbeleid en de regierol integratiebeleid ontwikkelt ze een afgestemde aanpak, in samenwerking met deskundige partners op het terrein.

integratie en inburgering twee puzzelstukjes