TWG Integrale Veiligheid

De themawerkgroep ‘Integrale Veiligheid’ zoekt naar mogelijkheden voor gezamenlijke acties inzake de problematiek en bereidt het lobbywerk voor de regio voor om de specifieke noden van Halle-Vilvoorde door de hogere overheden te laten vertalen in gerichte ondersteuning.

Er worden vier belangrijke werkvelden aangeduid:

  • Een volwaardig parket voor Halle-Vilvoorde (volledig ingevuld kader/eigen technische voorzieningen)
  • Een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde (niet langer aangewezen op de Brusselse rechtbanken)
  • Eerlijke verdeling van politiemiddelen en een gelijkwaardige vergoeding voor de politieagenten (gelijkwaardige federale financiële dotatie in verhouding tot inwoners en omstandigheden, invulling kader, invoering van een randpremie)
  • Ook de federale bijdrage aan de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant-West is onvoldoende. De optimale werking van de hulpverleningszone staat onder druk