Themawerkgroep Werk & Economie

ESF
SLIMME REGIO
slimme regio
LUCHTHAVEN
foto uitdaging luchthaven
KNELPUNTVACATURES
foto uitdaging vacatures
RUIMTE VOOR ECONOMIE
foto uitdaging ruimte vr economie
SOCIALE TEWERKSTELLING
foto uitdaging sociale economie
KERNVERSTERKING
foto uitdaging ruimte vr economie

De themawerkgroep ‘Werk en Economie’ buigt zich over het ‘sociaaleconomisch’ streekbeleid. Een concreet sociaaleconomisch actieplan 2016-2019 zet de lijnen uit voor een versterkt streekbeleid. 

De ondersteuning van de werking wordt opgenomen door ERSV Vlaams-Brabant. In het kader van het ESF-project nemen ook diverse andere uitvoerende partners een aantal inhoudelijke deeltaken op.

Bevoegdheden

  • Voorbereiden en uitwerken van het sociaaleconomisch streekbeleid
  • Richting geven aan de uitrol van de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio
  • Opvolging uitvoering van de acties in het goedgekeurde ESF project versterkt streekbeleid
  • Opvolging werkgroepen en deelprojecten (o.a. werkgroep sociale economie, PWA, REA, …)
  • Communicatie met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde (o.a. via de stuurgroep en DB)

 

Contact
icoon wek toekomstforum positief

Voorzitter

Irina De Knop
E-mail

Medewerker

Jo Discart
E-mail