Themawerkgroep welzijn en zorg

Het doel van deze werkgroep is om de achterstand in van de zorg-en welzijnsvoorzieningen van de provincie Vlaams-Brabant, en in het bijzonder Halle-Vilvoorde, in kaart te brengen. De conclusies uit deze werkgroep zullen voorgelegd worden aan de Stuurgroep en de hogere overheden. Het is de bedoeling om het thema Zorg en Welzijn af te bakenen en te komen tot een paar acties op korte, middellange en lange termijn.

 

Samenstelling
  • Delegatie van de lokale besturen
  • Deskundigen
  • Haviland intercommunale
Bevoegdheden

Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen en thematische voorbereiding en opvolging

Wegwerken zorgachterstand

Zorgaanbod uitbreiden

Samenwerking bevorderen

Regionale kansen benutten

Contact
icoon welzijn toekomstforum negatief

Voorzitter

Walter Vansteenkiste
E-mail

Medewerkers

Koen Neyens
E-mail

Jo Discart
E-mail