Wat is het Toekomstforum?

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben op 25 februari 2015 het startschot gegeven voor het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant.  Op 5 juni 2019 hebben de 35 burgemeesters en de gedeputeerden van de regio opnieuw een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ze zich voor de komende zes jaren in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde engageren.

Doelstellingen
Het Toekomstforum wil volgende doelstellingen van bovengemeentelijk belang realiseren:

 

 • de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.
 • een platform - overleg en coördinatie - creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren
 • de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten van Halle-Vilvoorde ten aanzien van de andere besturen en betrokken instanties verdedigen en verwoorden

En dit uitgaand van het pdf bestandmemorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen 2019 (1.62 MB)  en pdf bestandde geactualiseerde nota ‘ centrumregio Halle-Vilvoorde’ (632 kB).


Deze aanbevelingen genieten een brede consensus in Halle-Vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant.

Samenstelling
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die samengesteld is uit 10 burgemeesters en twee gedeputeerden

 

 • CD&V: Koen Van Elsen, Jo Vander Meylen, Walter De Donder, Tom Dehaene 
 • N-VA: Willy Segers, Gunther Coppens, Inez De Coninck, Jan Desmeth
 • Open VLD: Tim Vandenput, Irina De Knop
 • Vooruit: Hans Bonte
 • Faciliteitengemeente: Walter Vansteenkiste

Intercommunale Haviland en provincie Vlaams-Brabant zorgen voor de omkadering van de werking.

De voorzitter van Toekomstforum Halle-Vilvoorde is Koen Van Elsen, burgemeester van Asse.

THEMAWERKGROEPEN
Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de inhoudelijke themawerkgroepen:

 

 • Integratie & inburgering - voorzitter Willy Segers
 • Integrale veiligheid - voorzitter Hans Bonte
 • Mobiliteit - voorzitter Jan Desmeth
 • Onderwijs - voorzitter Jo Vander Meylen
 • Werk & Economie - voorzitter Irina De Knop
 • Zorg en welzijn - voorzitter Walter Vansteenkiste
 • Ruimtelijke ordening - voorzitter Inez De Coninck

 

 • Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant - voorzitter Walter Vansteenkiste (samen met burgemeestersoverleg Oost-Brabant) 

 

BURGEMEESTERSOVERLEG
Het Toekomstforum is het burgemeestersoverleg van Halle-Vilvoorde dat, door overleg en coördinatie, bovenlokale problematieken wil aanpakken en oplossen, met als doel om de kwaliteit van het leven voor de 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. 

 

Bevoegdheid/opdracht:

 • Zorgen voor overleg en afstemming tussen de lokale besturen
 • Uitzetten van een streekvisie en bewaken van de grote lijnen ervan
 • Opmaken van streekadviezen en standpunten

Samenstelling:

 • Burgemeesters Halle–Vilvoorde
 • Gedeputeerden uit Halle–Vilvoorde
 • Haviland en provincie Vlaams-Brabant (personele ondersteuning)

 

STUURGROEP
De stuurgroep van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde voert de regie en zorgt voor een kwalitatief operationeel en inhoudelijk samenspel met de verschillende stakeholders.

 

Bevoegdheid/opdracht:

 • Opvolging en afstemming van de werking van de verschillende themawerkgroepen (regie)
 • Bevestiging van de voorbereide adviezen en standpunten van de themawerkgroepen
 • Voorbereiding en organisatie van het burgemeestersoverleg
 • Voorbereiding van strategische keuzes voor het Toekomstforum Halle–Vilvoorde

Samenstelling:

 • Voorzitters van de  themawerkgroepen
 • Vertegenwoordigers lokale besturen
 • Gedeputeerden uit regio
 • Volksvertegenwoordigers uit regio
 • Haviland
 • Provincie Vlaams-Brabant

 

 

DAGELIJKS BESTUUR
Het Dagelijks bestuur van het Toekomstforum Halle Vilvoorde ondersteunt de werking van de stuurgroep en is gemandateerd om, indien de actualiteit het vereist, de rol van de stuurgroep te vervullen.

 

Bevoegdheid/opdracht:

 • Voorbereiding van de stuurgroep
 • Secretariaat wordt gevoerd door Haviland (iom provincie Vlaams-Brabant)

Samenstelling:

 • Voorzitter Toekomstforum Halle-Vilvoorde
 • Voorzitters van de themawerkgroepen
 • Haviland
 • provincie Vlaams-Brabant

 

 

DOCUMENTEN
AV 6 oktober 2021

Overzicht presentaties

 

STUURGROEP 23 oktober 2019

presentatie beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant: 

pptx bestand20191023_beleidsplan_ruimte_toekomstforum.pptx (6.14 MB)