Nieuwsoverzicht

Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft op haar algemene vergadering een stand van zaken van het versterkt streekbeleid opgemaakt.  De aanwezige burgemeesters en gedeputeerden hebben drie sporen uitgezet voor de komende legislatuur:

  1. Continueren van Toekomstforum
  2. Ontwerp-memorandum voor de Vlaamse en federale regering
  3. Goedkeuring kader en actieplan ‘Slimme regio Halle-Vilvoorde’

Hieronder bijhorende perstekst en documenten

docx bestand20181219_persbericht_AV_toekomstforum.docx (112 kB)

docx bestandwer20181128_AV_draft_memorandum_DEF.docx (1.94 MB)

docx bestand20181128_AV_ontwerp_Visietekst Slimme Regio Halle-Vilvoorde_DEF.docx (172 kB)

 

Alvast bedankt voor uw interesse.

  • 24 januari 2018

Dossier centrumregio is herbevestigd

Recente cijfers herbevestigen dat Vilvoorde, Halle en de brede Vlaamse Rand geconfronteerd worden met een (groot-)stedelijke problematiek, vergelijkbaar met de centrumsteden in Vlaanderen.
water bij wijn
  • 12 mei 2017

OPEN BRIEF aan Minister Céline Fremault over geluidsnormen

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de geluidsnormen van het Brussels gewest en de felicitatie van minister Céline Fremault ten aanzien van Ryanair bij het hanteren van een ‘alternatieve’ vertrekprocedure, hebben de burgemeesters en de provincie van Vlaams-Brabant besloten een open
  • 2 mei 2017

Zaventem-Vilvoorde erkend als ontwrichte zone

De Vlaamse Regering besliste een bijkomende 'zone in moeilijkheden' af te bakenen. Hierdoor krijgen KMO's extra steun bij investeringen, onder de vorm van een korting op de bedrijfsvoorheffing. Eerder waren al steunzones rond Ford in Genk en rond Heinz en Philips in Turnhout aangeduid.
Groepsfoto
  • 3 januari 2018

Ondertekening intentieverklaring 'slimme regio'

Door de ondertekening van de intentieverklaring 'Samenwerken aan een slimme regio Halle-Vilvoorde', op woensdag 20 december 2017, geven de lokale besturen van de centrumregio van Vlaanderen het startschot voor een vernieuwde ontwikkeling van nieuwe inzichten en toepassingen, die het leven voor de
  • 12 mei 2017

Evaluatie Doedag 15 mei - VDAB-DHL

Bedankt om deel te nemen aan deze doedag. Via deze link kan je de evaluatie invullen.
  • 17 februari 2017

Persbericht: Vliegwet moet evenwichten voor de regio’s vastleggen

Er moet een consensus gevonden worden tussen leefbaarheid, gezondheid, woonrecht van de omwonenden, ecologie én economie.
smart cities
  • 10 mei 2017

Donderdag 8 juni: Lezing met Pieter Ballon over Smart Cities te Leuven

Hoe technologie onze steden en gemeenten leefbaar houdt en slimmer maakt