Integrale veiligheid en verstedelijking

In deze werkgroep wordt gewerkt aan de versterking van het gerechtelijk arrondissement Halle Vilvoorde. Daarnaast wordt gestreefd naar de uitbouw van een volwaardig justitiehuis. Ean ander strategisch dossier is de uitbouw van een netwerk van ANPR-camera’s om als instrument in te zetten op de groeiende criminaliteit.
 

Samenstelling

  • Delegatie van de lokale besturen
  • Deskundigen
  • Haviland intercommunale

Bevoegdheden

Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen en thematische voorbereiding en opvolging.

Contact
icoon veiligheid
Voorzitter

Hans Bonte
E-mail

Medewerker

Jo Discart
E-mail