Dossier centrumregio is herbevestigd

  • 24 januari 2018

Recente cijfers herbevestigen dat Vilvoorde, Halle en de brede Vlaamse Rand geconfronteerd worden met een (groot-)stedelijke problematiek, vergelijkbaar met de centrumsteden in Vlaanderen. Meer zelfs: de druk op de regio is vergroot en manifesteert zich ook buiten de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand.  Uitdagingen situeren zich op vlak van de woningmarkt, de inwijking van anderstalige inwoners, het aanbod van stedelijke functies, de jeugdwerkloosheid, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen,  verkeerscongestie, enzovoort. 

Tot op heden heeft Vlaanderen geen werk gemaakt van een structurele oplossing. 

 

pdf bestandde geactualiseerde nota ‘ centrumregio Halle-Vilvoorde’ (632 kB)

Wenst u deel te nemen aan deze bevraging? Dat kan via deze link.

Meer informatie: Jo Discart