Wat doet het toekomstforum?

Toekomstforum

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben op 25 februari 2015 het startschot gegeven voor het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Doelstellingen

Het Toekomstforum wil volgende doelstellingen van bovengemeentelijk belang realiseren:

• de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.

• een platform - overleg en coördinatie - creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.

Zes themawerkgroepen

Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de zes themawerkgroepen:

  1. Verstedelijking en integrale veiligheid (voorzitter Hans Bonte)
  2. Mobiliteit (voorzitter Luc Deconinck)
  3. Zorg en welzijn (voorzitter Walter Vansteenkiste)
  4. Ruimtelijke ordening en wonen (voorzitter Dirk Pieters)
  5. Onderwijs en ontnederlandsing (voorzitter Eva De Bleeker)
  6. Werk en Economie (voorzitter Luc Wynant)

Samenstelling

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters:

- CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen 
- N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter)
- Open VLD: Ingrid Holemans (burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens
- sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
- Vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste
- Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts
- Secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland).

De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.