Themawerkgroep welzijn en zorg

Het doel van deze werkgroep is om de achterstand in van de zorg-en welzijnsvoorzieningen van de provincie Vlaams-Brabant, en in het bijzonder Halle-Vilvoorde, in kaart te brengen. De conclusies uit deze werkgroep zullen voorgelegd worden aan de Stuurgroep en de hogere overheden. Het is de bedoeling om het thema Zorg en Welzijn af te bakenen en te komen tot een paar acties op korte, middellange en lange termijn.

 

Wegwerken zorgachterstand

Zorgaanbod uitbreiden

Samenwerking bevorderen

Regionale kansen benutten

icoon welzijn toekomstforum negatief

Contact

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Walter Vansteenkiste
Voorzitter
walter.vasteenkiste@wemmel.be

Secretaris TWG Zorg en Welzijn

Koen De Reu
koen.dereu@haviland.be

 

logo Haviland