Themawerkgroep onderwijs en ontnederlandsing

CAPACITEIT & INFRASTRUCTUUR
foto onderwijs
ANDERSTALIGHEID
foto onderwijs
Themawerkgroep Onderwijs & Ontnederlandsing

Regio Halle-Vilvoorde wordt gekenmerkt door een dichte bevolking die een gestage aangroei kent die hoger ligt dan in het Vlaamse gewest. De versnelde bevolkingstoename is in hoofdzaak te verklaren door een positief migratiesaldo. De instroom komt in belangrijke mate vanuit Brussel. De regio kent een grotere diversiteit aan nationaliteiten dan gemiddeld in Vlaanderen. Internationalisering, integratie en taalverwerving vormen voor haast alle gemeenten een uitdaging.

De regio kampt met capaciteitsproblemen binnen onderwijs door de sterke bevolkingsgroei en kent ook binnen het onderwijs de uitdaging van een groot aandeel anderstaligen. De Themawerkgroep Onderwijs en Ontnederlandsing buigt zich over deze problematiek. De werkgroep wil concrete acties uitwerken  en signalen geven aan de bevoegde instanties op het vlak van capaciteit en infrastructuur in het onderwijs, inschrijvingsregels, omgaan met anderstaligheid binnen het onderwijs, taalondersteuning in het algemeen, …

Contact

Voorzitter TWG Onderwijs & Ontnederladsing

Eva De Bleeker
02 640 47 81

Stafmedewerker Onderwijs en Ontnederlandsing

Famke Soenen
016 26 74 48

E-mail E-mail


 
Leden van de themawerkgroep onderwijs & ontnederlandsing

 

pdf bestandSamenstelling Themawerkgroep Onderwijs & Ontnederlandsing (106 kB)

Bevoegdheden

  • Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen en thematische voorbereiding en opvolging
Kalender Onderwijs & Ontnederlandsing

september 2019

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
logo ERSV
logo Haviland