Wat is het Toekomstforum?

BURGEMEESTERSOVERLEG

Het Toekomstforum is het burgemeestersoverleg van Halle-Vilvoorde dat, door overleg en coördinatie, bovenlokale problematieken wil aanpakken en oplossen, met als doel om de kwaliteit van het leven voor de 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. 

Bevoegdheid/opdracht:

 • Zorgen voor overleg en afstemming tussen de lokale besturen
 • Uitzetten van een streekvisie en bewaken van de grote lijnen ervan
 • Opmaken van streekadviezen en standpunten

Samenstelling:

 • Burgemeesters Halle–Vilvoorde
 • Gedeputeerden uit Halle–Vilvoorde
 • Haviland en ERSV Vlaams-Brabant (ondersteuning)

 

STUURGROEP

De stuurgroep van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde voert de regie en zorgt voor een kwalitatief operationeel en inhoudelijk samenspel met de verschillende stakeholders.

Bevoegdheid/opdracht:

 • Opvolging en afstemming van de werking van de verschillende themawerkgroepen (regie)
 • Bevestiging van de voorbereide adviezen en standpunten van de themawerkgroepen
 • Voorbereiding en organisatie van het burgemeestersoverleg
 • Voorbereiding van strategische keuzes voor het Toekomstforum Halle–Vilvoorde

Samenstelling:

 • Voorzitters van de  themawerkgroepen
 • Vertegenwoordigers lokale besturen
 • Gedeputeerden uit regio
 • Volksvertegenwoordigers uit regio
 • Haviland
 • ERSV Vlaams-Brabant
 • Deskundigen

 

 

DAGELIJKS BESTUUR

Het Dagelijks bestuur van het Toekomstforum Halle Vilvoorde ondersteunt de werking van de stuurgroep en is gemandateerd om, indien de actualiteit het vereist, de rol van de stuurgroep te vervullen.

Bevoegdheid/opdracht:

 • Voorbereiding van de stuurgroep
 • Secretariaat wordt gevoerd door Haviland (iom ERSV Vlaams-Brabant)

Samenstelling:

 • Voorzitter Toekomstforum Halle-Vilvoorde
 • Voorzitters van de themawerkgroepen
 • Haviland
 • ERSV Vlaams-Brabant